Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι μας παρέχουν νομικές συμβουλές κατά το στάδιο της σύστασης εταιρειών κάθε τύπου, τόσο σε ό,τι αφορά την επιλογή της πιο πρόσφορης για κάθε πελάτη εταιρικής μορφής, όσο και σε επίπεδο διαδικασίας και σύνταξης των σχετικών καταστατικών εγγράφων. Παρέχουμε επίσης νομική συνδρομή σε θέματα που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων των πελατών μας, ενώ συντάσσουμε και επεξεργαζόμαστε συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας κάθε είδους και αναλαμβάνουμε τη δικαστική εκπροσώπησή τους.

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Το δικηγορικό γραφείο Κομματάς & Συνεργάτες διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε ζητήματα εταιρικών μετασχηματισμών (εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές εταιρειών), στη διενέργεια νομικών ελέγχων επί εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων (legal due diligence) καθώς και στη σύνταξη και διαπραγμάτευση των σχετικών συμβατικών εγγράφων (μη δεσμευτικές προσφορές, συμφωνητικά αγοραπωλησίας μετοχών, συμβάσεις συγχώνευσης κλπ).

 • Ενδεικτικές υποθέσεις

  Η πρόσφατη δραστηριότητά μας στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, το χειρισμό των ακόλουθων υποθέσεων:

  Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  Εκπροσωπήσαμε την ελληνική θυγατρική μιας πολυεθνικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών μίας εταιρείας με σημαντικό χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών πάρκων ανά την επικράτεια. Οι υπηρεσίες μας περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση εκτενούς νομικού ελέγχου επί της υπό εξαγορά εταιρείας, τη σύνταξη αναλυτικής έκθεσης με τα ευρήματα του νομικού ελέγχου, καθώς και τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβατικών εγγράφων της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και της σχετικής συμφωνίας μετόχων.

  Ίδρυση Υποκαταστήματος
  Το γραφείο μας παρείχε νομική υποστήριξη σε μία ξένη αεροπορική εταιρεία κατά την ίδρυση του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα.

  Νομικός έλεγχος σε τρεις εταιρίες παραγωγής και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
  Πραγματοποιήσαμε το νομικό έλεγχο τριών εταιρειών με φωτοβολταϊκά πάρκα στους Νομούς Φλώρινας, Λάρισας και Κορίνθου.

  Εξαγορά εταιρείας επίπλου
  Παρείχαμε νομικές συμβουλές και συνδρομή στους μετόχους μίας εταιρείας επίπλων κατά το στάδιο της εξαγοράς των μετοχών τους από μία εισηγμένη εταιρεία. Οι υπηρεσίες μας περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη διαπραγμάτευση της δομής της συναλλαγής και των σχετικών συμβατικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εργασίας των πωλητών με την εξαγοράζουσα εταιρεία.

  Σύμβαση διανομής – αθέμιτη απόσπαση πελατείας
  Το γραφείο μας εκπροσώπησε μία ελληνική εταιρεία εμπορίας ηλεκτρικών ειδών κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης και σύναψης της σύμβασης διανομής με μία πολυεθνική εταιρεία και, εν συνεχεία, κατά την εκδίκαση αγωγής που ασκήθηκε εναντίον της από τον προηγούμενο διανομέα με αντικείμενο την αθέμιτη απόσπαση προσωπικού.

  Δικαστικός Διορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου
  Παρείχαμε νομική συνδρομή στους κατόχους του 50% των μετοχών μίας ελληνικής βιομηχανικής εταιρείας στο πλαίσιο της αντιδικίας τους με τους κατόχους του άλλου 50%, η οποία κατέληξε στην αποδοχή από το Δικαστήριο αίτησης των πελατών μας για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης.

  Δημιουργία συστήματος franchise
  Το γραφείο μας παρείχε νομική υποστήριξη σε μία ξένη εμπορική εταιρεία σχετικά με την επέκτασή της στην ελληνική αγορά, μέσω της δημιουργίας ενός νέου συστήματος franchise. Στο πλαίσιο αυτό, διαπραγματευτήκαμε και συντάξαμε το κείμενο της Σύμβασης Franchise και των λοιπών συμβατικών εγγράφων.

  Διαπραγματεύσεις σχετικά με ασφαλιστική απαίτηση
  Εκπροσωπήσαμε με επιτυχία μία βιομηχανική εταιρεία κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεών της με ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης λόγω της καταστροφής του εργοστασίου της, καθώς και με πιστωτικά ιδρύματα που διεκδικούσαν την καταβολή μέρους αυτής.

  Παραβίαση εμπορικού σήματος
  Το γραφείο μας εκπροσώπησε επιτυχώς μία εταιρεία τηλεπικοινωνιών κατά την εκδίκαση αγωγής που άσκησε εναντίον της μία εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών επικαλούμενη παραβίαση εμπορικού της σήματος.