Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Δίκαιο Ακινήτων

Γενικές Πληροφορίες

Το γραφείο Κομματάς & Συνεργάτες διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα των ακινήτων, με μακρά παράδοση στην παροχή νομικών συμβουλών και την εκπροσώπηση κατασκευαστικών εταιρειών, εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων και ιδιωτών, σε θέματα αγοραπωλησιών ακινήτων, μισθώσεων, ανάπτυξης και χρηματοδότησης επενδύσεων σε ακίνητα. Στο πλαίσιο αυτό, προβαίνουμε τακτικά σε ελέγχους του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτων στα κατά τόπους αρμόδια Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολόγια και συντάσσουμε τις απαιτούμενες εκθέσεις ελέγχου τίτλων, ενώ εκπροσωπούμε τακτικά τους πελάτες μας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων

 • Ενδεικτικές υποθέσεις

  Η πρόσφατη δραστηριότητά μας στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, το χειρισμό των ακόλουθων υποθέσεων:

  Έλεγχος τίτλων για την εγκατάσταση σταθμών ηλιακής ενέργειας
  Πραγματοποιήσαμε έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σημαντικού αριθμού οικοπέδων ανά την ελληνική επικράτεια (Νομοί Φλώρινας, Κιλκίς, Λάρισας, Ημαθίας, Κορινθίας) για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καταγράφοντας τα ευρήματα του ελέγχου τίτλων σε μία αναλυτική έκθεση προς τον πελάτη.

  Μίσθωση ακινήτων από Ίδρυμα
  Ενεργήσαμε για λογαριασμό ενός Κοινωφελούς Ιδρύματος αναφορικά με τη μίσθωση ενός σημαντικού αριθμού ακινήτων του στην Αθήνα. Οι υπηρεσίες μας περιελάμβαναν την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την εκμετάλλευση ανήκουσας σε Κοινωφελή Ιδρύματα ακίνητης περιουσίας, τη σύνταξη των όρων των δημοπρασιών, επικοινωνία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, παροχή συνδρομής κατά τη διενέργεια των δημοπρασιών και σύνταξη των σχετικών συμφωνητικών.

  Μισθώσεις μαρίνας
  Το γραφείο μας παρέχει νομική στήριξη στο διαχειριστή μίας μαρίνας όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και κατάρτιση των σχετικών μισθωτηρίων συμβολαίων και των τυχόν διαφορών που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία της μισθωτικής σχέσης.

  Αντιδικία με διαχειριστή ακινήτου
  Εκπροσωπούμε τον μισθωτή ενός μεγάλου εμπορικού ακινήτου σε σχέση με την αντιδικία του με το διαχειριστή του ακινήτου αναφορικά με την καταβολή ορισμένων σημαντικών δαπανών.

  Διαπραγματεύσεις για την εκμίσθωση ακινήτου σε επιχείρηση εστίασης
  Το γραφείο μας παρείχε νομική στήριξη στον ιδιοκτήτη ενός εμπορικού ακινήτου κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεών του με τον ιδιοκτήτη επιχείρησης εστίασης αναφορικά με τους όρους του υπό διαπραγμάτευση συμφωνητικού μίσθωσης.

  Αγορά και ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας
  Ενεργήσαμε για λογαριασμό μιας κατασκευαστικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής πολυτελών κατοικιών αναφορικά με την πιθανή αγορά μίας μεγάλης ακίνητης έκτασης και την εντεύθεν αξιοποίησή της.

  Μισθώσεις καταστημάτων εμπορικής εταιρίας
  Το γραφείο μας παρέχει νομικές συμβουλές σε μία ελληνική εμπορική εταιρεία αναφορικά με τη μίσθωση σημαντικού αριθμού ακινήτων σε όλη τη χώρα για τη στέγαση των εμπορικών της δραστηριοτήτων.