Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Ευδοκία Χιωτίνη

Εκπαίδευση

- Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης, 2005
- University of Manchester, Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, 2007

Mέλος

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2008

Γλώσσες

Αγγλικά, Ιταλικά

Η Ευδοκία Χιωτίνη εξειδικεύεται κατά κύριο λόγο στο εργατικό δίκαιο. Στο πλαίσιο αυτό εκπροσωπεί συχνά εταιρείες σε δικαστηριακό επίπεδο σε εργατικής φύσεως διαφορές ενώ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα συμμόρφωσης των πελατών με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις. Διαθέτει επίσης εμπειρία στον τομέα του εμπορικού δικαίου, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Πριν από την ένταξη της στο γραφείο μας, η Ευδοκία Χιωτίνη ασχολείτο κατά κύριο λόγο με το εταιρικό και αστικό δίκαιο, καθώς και με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.