Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Εργατικό Δίκαιο

Γενικές Πληροφορίες

Το Εργατικό Δίκαιο είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς εξειδίκευσης του δικηγορικού γραφείου Κομματάς & Συνεργάτες. Με δεδομένο ότι, ιδίως σε περιόδους κρίσης, το εργατικό δίκαιο αποκτά βαρύνουσα σημασία για τις επιχειρήσεις, έχουμε δημιουργήσει μία έμπειρη ομάδα συνεργατών, ικανή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε ζήτημα που ανακύπτει μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε νομικές συμβουλές στους -κατά κύριο λόγο- εργοδότες-πελάτες μας όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον για τις εργασιακές σχέσεις, με σκοπό την εξεύρεση πρακτικών λύσεων στα θέματα που αντιμετωπίζουν, τόσο κατά την καθημερινή λειτουργία τους, όσο και στο πλαίσιο διαρθρωτικής φύσεως αλλαγών στις δραστηριότητές τους.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων, από την αρχική πρόσληψη του εργαζομένου σε μία επιχείρηση μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης εργασίας του. Αναλαμβάνουμε, επίσης, την εκπροσώπηση πελατών μας κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρέχουμε νομική συνδρομή κατά την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων και κανονισμών εργασίας και τους συμβουλεύουμε σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης εργατικού κόστους, ομαδικών απολύσεων και προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. Τέλος, διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών σε εργατικά ζητήματα ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), των Επιθεωρήσεων Εργασίας και των δικαστηρίων κάθε βαθμού.

Σε αναγνώριση της σημαντικής εξειδίκευσής μας στον τομέα του Εργατικού Δικαίου, απονεμήθηκε στο γραφείο μας ο τίτλος του «Employment Law Firm of the Year 2010 in Greece» από το περιοδικό «Corporate International Magazine».

.

aw-4

 • Ενδεικτικές υποθέσεις

  Η πρόσφατη δραστηριότητά μας στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, το χειρισμό των ακόλουθων υποθέσεων:

  Απεργία Συνδικαλιστικής Οργάνωσης
  Παρείχαμε νομική συνδρομή σε μία μεγάλη βιομηχανική εταιρεία κατά τη διάρκεια της απεργίας που πραγματοποίησε το σωματείο των εργαζομένων της. Οι υπηρεσίες μας περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τις διαπραγματεύσεις με το σωματείο και το Υπουργείο Εργασίας και την δικαστική εκπροσώπηση της εταιρείας κατά τη διαδικασία κήρυξης της απεργίας ως παράνομης και καταχρηστικής.

  Σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
  Το γραφείο μας εκπροσώπησε μια ένωση ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά τη διαπραγμάτευση και σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των περίπου 500 εργαζομένων του κλάδου. Οι υπηρεσίες μας περιελάμβαναν την παροχή νομικής συνδρομής κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων με την αρμόδια ομοσπονδία εργαζομένων, την παροχή συμβουλών αναφορικά με τη νομοθεσία περί συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη σύνταξη του κειμένου της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

  Εφαρμογή προγράμματος μείωσης εργατικού κόστους
  Το γραφείο μας παρείχε νομικές συμβουλές σε μία τράπεζα αναφορικά με την εφαρμογή ενός μεγάλης έκτασης προγράμματος μείωσης του εργατικού της κόστους, το οποίο περιελάμβανε τη διακοπή της λειτουργίας καταστημάτων, την τροποποίηση ή/και καταγγελία συμβάσεων εργασίας και την εκπόνηση και εφαρμογή ενός προγράμματος εθελούσιας εξόδου.

  Επικαιροποίηση των συνθηκών απασχόλησης
  Παρείχαμε νομική συνδρομή σε δύο ξένες Πρεσβείες στην Ελλάδα αναφορικά με την επικαιροποίηση των όρων εργασίας και αμοιβής του προσωπικού τους.

  Δικαστική διαφορά από ομαδικό ασφαλιστήριο
  Εκπροσωπήσαμε με επιτυχία ενώπιον του Αρείου Πάγου μία ξένη τράπεζα, η οποία δεν λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα, κατά την εκδίκαση της αναίρεσης που ασκήθηκε από 120 περίπου πρώην εργαζομένους της σε σχέση με την κατάργηση ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης κατά τη μεταβίβαση των δραστηριοτήτων της.

  Μεταφορά προσωπικού
  Παρείχαμε νομικές συμβουλές σε μία διεθνή αεροπορική εταιρεία σχετικά με τη μεταφορά ολόκληρου του προσωπικού του εν Ελλάδι υποκαταστήματός της στο υποκατάστημα μιας άλλης αεροπορικής εταιρείας, συνεπεία της συγχώνευσης των δύο μητρικών εταιρειών.

  Εργατικό Ατύχημα
  Το γραφείο μας εκπροσώπησε επιτυχώς μία βιομηχανική εταιρεία κατά την εκδίκαση αγωγής αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

  Μεταβίβαση Επιχείρησης
  Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία ενώπιον του Αρείου Πάγου ένα πιστωτικό ίδρυμα κατά την εκδίκαση της αναίρεσης που άσκησαν περίπου 150 εργαζόμενοι ενός εργολάβου του, ισχυριζόμενοι ότι οι εργασιακές τους σχέσεις είχαν μεταβιβαστεί στην τράπεζα.

  Δικηγόροι Εκκαθαριστή
  Ενεργούμε ως δικηγόροι του εκκαθαριστή μίας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας σχετικά με τις εργατικές αγωγές που έχουν ασκηθεί εναντίον της εταιρείας από πρώην εργαζόμενους.

  Συνεργασία με αγγλικές δικηγορικές εταιρείες και την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
  Συνεργαζόμαστε τακτικά με πληθώρα αγγλικών δικηγορικών εταιρειών σχετικά με ζητήματα ελληνικού εργατικού δικαίου που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους από τη δραστηριοποίησή τους στην Ελλάδα και παρέχουμε εργατικής φύσεως συμβουλές σε μέλη της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).