Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Γενικές Πληροφορίες

Το γραφείο Κομματάς & Συνεργάτες εκπροσωπεί εταιρείες και ιδιώτες ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού σε κάθε είδους διαφορές που ανακύπτουν στους κύριους τομείς δραστηριότητας μας.

Ειδικότερα, το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών σε κάθε είδους απαιτήσεις που απορρέουν από εμπορικές συμφωνίες και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αντιπροσωπείας, διανομής και εξωεταιρικών συμφωνιών. Αναλαμβάνουμε επίσης, την αναγνώριση στην Ελλάδα αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, και παρέχουμε νομική συνδρομή κατά το στάδιο της είσπραξης οφειλών.

Επίσης, έχουμε αποκτήσει ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εκπροσώπηση πελατών σε εργατικές διαφορές ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (στο πλαίσιο διαφορών από συλλογικές διαπραγματεύσεις) και Δικαστηρίων κάθε βαθμού. Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο μας καλείται συχνά να εκπροσωπήσει εργοδότες σε αγωγές σχετικές με την ακυρότητα απολύσεων, εργατικά ατυχήματα, απαιτήσεις δεδουλευμένων αποδοχών κλπ.

 • Ενδεικτικές υποθέσεις

  Η πρόσφατη δραστηριότητά μας στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, το χειρισμό των ακόλουθων υποθέσεων:

  Αντιδικία στο πλαίσιο Σύμβασης Διανομής
  Εκπροσωπήσαμε με επιτυχία έναν έλληνα διανομέα ηλεκτρικών ειδών κατά την εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που ασκήθηκε εναντίον του με αίτημα την διακοπή της σύμβασης διανομής του με έναν εκ των προμηθευτών του.

  Κήρυξη απεργίας ως παράνομης
  Το γραφείο μας εκπροσώπησε με επιτυχία μία μεγάλη βιομηχανική εταιρεία στη δικαστική διαδικασία κήρυξης της απεργίας των εργαζομένων σε αυτή ως παράνομης και καταχρηστικής.

  Αξιώσεις αθέμιτης παρακίνησης προσωπικού
  Εκπροσωπήσαμε επιτυχώς μία ελληνική εμπορική εταιρεία σε σχέση με απαιτήσεις που ήγειρε εναντίον της μία ανταγωνιστική εταιρεία επικαλούμενη αθέμιτη απόσπαση προσωπικού.

  Απαιτήσεις κατά αεροπορικών εταιριών
  Το γραφείο μας ενεργεί για λογαριασμό αεροπορικών εταιρειών στο πλαίσιο απαιτήσεων εναντίον τους που ανακύπτουν κατά τη μεταφορά προσώπων ή/και αγαθών.

  Δικαστική διαφορά από ομαδικό ασφαλιστήριο
  Εκπροσωπήσαμε με επιτυχία ενώπιον του Αρείου Πάγου μία ξένη τράπεζα, η οποία δεν λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα, κατά την εκδίκαση της αναίρεσης που ασκήθηκε από 120 περίπου πρώην εργαζόμενούς της σε σχέση με την κατάργηση ενός προγράμματος ομαδικής ασφάλισης.

  Διαδικασίες Αναγκαστικής Εκτέλεσης
  Το γραφείο μας εκπροσώπησε μία ξένη εταιρεία κατά την είσπραξη απαιτήσεών της κατά μίας ελληνικής εταιρείας στο πλαίσιο σύμβασης αντιπροσωπείας. Οι υπηρεσίες μας περιελάμβαναν, μεταξύ των άλλων, και την λήψη μέτρων αναγκαστικής κατάσχεσης απαιτήσεων του αντιδίκου εις χείρας τρίτων.

  Εργατικό Ατύχημα
  Το γραφείο μας εκπροσώπησε επιτυχώς μία βιομηχανική εταιρεία κατά την εκδίκαση αγωγής αποζημίωσης εναντίον της από εργατικό ατύχημα που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

  Απαιτήσεις για αποζημίωση λόγω δυσφήμισης
  Το γραφείο μας εκπροσώπησε ένα μέλος επαγγελματικού δικτύου κατά την εκδίκαση αγωγής αποζημίωσης εναντίον του από ένα άλλο μέλος του δικτύου λόγω δυσφήμισης.

  Αντιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο
  Συμβουλεύουμε μια ξένη εταιρεία αναφορικά με τις απαιτήσεις της κατά του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με τη μη τήρηση των απαιτούμενων μέτρων υγιεινής και ασφαλείας που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου της.

  Αναγνώριση αλλοδαπής δικαστικής απόφασης
  Το γραφείο μας, ενήργησε για λογαριασμό μίας αλλοδαπής επενδυτικής εταιρείας κατά την κήρυξη εκτελεστής στην Ελλάδα απόφασης αμερικανικού δικαστηρίου εναντίον Έλληνα επενδυτή.