Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα και η πρόσβαση σε αυτή δεν δημιουργεί σχέση δικηγόρου-πελάτη ούτε συνιστά παροχή νομικών συμβουλών ή έκφραση γνώμης για οιοδήποτε θέμα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι επίκαιρες λόγω αλλαγών στη νομοθεσία ή/και νομολογία. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή ή σε ιστοσελίδες τρίτων προς τις οποίες η παρούσα ενδέχεται ενίοτε να παραπέμπει μέσω σχετικών συνδέσεων (links). Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες και άλλο υλικό που προστατεύεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από ή σε σχέση με αυτή υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.