Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Εργατικό Δίκαιο

Γενικές Πληροφορίες

Το Εργατικό Δίκαιο είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς εξειδίκευσης του δικηγορικού γραφείου Κομματάς & Συνεργάτες. Με δεδομένο ότι, ιδίως σε περιόδους κρίσης, το εργατικό δίκαιο αποκτά βαρύνουσα σημασία για τις επιχειρήσεις, έχουμε δημιουργήσει μία έμπειρη ομάδα συνεργατών, ικανή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε ζήτημα που ανακύπτει μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε νομικές συμβουλές στους -κατά κύριο λόγο- εργοδότες-πελάτες μας όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό περιβάλλον για τις εργασιακές σχέσεις, με σκοπό την εξεύρεση πρακτικών λύσεων στα θέματα που αντιμετωπίζουν, τόσο κατά την καθημερινή λειτουργία τους, όσο και στο πλαίσιο διαρθρωτικής φύσεως αλλαγών στις δραστηριότητές τους.

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων, από την αρχική πρόσληψη του εργαζομένου σε μία επιχείρηση μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης εργασίας του. Αναλαμβάνουμε, επίσης, την εκπροσώπηση πελατών μας κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων με συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρέχουμε νομική συνδρομή κατά την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων και κανονισμών εργασίας και τους συμβουλεύουμε σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης εργατικού κόστους, ομαδικών απολύσεων και προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου. Τέλος, διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών σε εργατικά ζητήματα ενώπιον του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), των Επιθεωρήσεων Εργασίας και των δικαστηρίων κάθε βαθμού.

Σε αναγνώριση της σημαντικής εξειδίκευσής μας στον τομέα του Εργατικού Δικαίου, απονεμήθηκε στο γραφείο μας ο τίτλος του «Employment Law Firm of the Year 2010 in Greece» από το περιοδικό «Corporate International Magazine».

.

aw-4