Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Οι δικηγόροι μας παρέχουν νομικές συμβουλές κατά το στάδιο της σύστασης εταιρειών κάθε τύπου, τόσο σε ό,τι αφορά την επιλογή της πιο πρόσφορης για κάθε πελάτη εταιρικής μορφής, όσο και σε επίπεδο διαδικασίας και σύνταξης των σχετικών καταστατικών εγγράφων. Παρέχουμε επίσης νομική συνδρομή σε θέματα που άπτονται της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων των πελατών μας, ενώ συντάσσουμε και επεξεργαζόμαστε συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας κάθε είδους και αναλαμβάνουμε τη δικαστική εκπροσώπησή τους.

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Το δικηγορικό γραφείο Κομματάς & Συνεργάτες διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε ζητήματα εταιρικών μετασχηματισμών (εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μετατροπές εταιρειών), στη διενέργεια νομικών ελέγχων επί εταιρειών και περιουσιακών στοιχείων (legal due diligence) καθώς και στη σύνταξη και διαπραγμάτευση των σχετικών συμβατικών εγγράφων (μη δεσμευτικές προσφορές, συμφωνητικά αγοραπωλησίας μετοχών, συμβάσεις συγχώνευσης κλπ).