Αλωπεκής 47, Αθήνα 106 76 τ. 210 7238811, f. 210 7251114 info@kommataslaw.com

Δικαστηριακή Πρακτική και Διαιτησία

Γενικές Πληροφορίες

Το γραφείο Κομματάς & Συνεργάτες εκπροσωπεί εταιρείες και ιδιώτες ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού σε κάθε είδους διαφορές που ανακύπτουν στους κύριους τομείς δραστηριότητας μας.

Ειδικότερα, το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών σε κάθε είδους απαιτήσεις που απορρέουν από εμπορικές συμφωνίες και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων αντιπροσωπείας, διανομής και εξωεταιρικών συμφωνιών. Αναλαμβάνουμε επίσης, την αναγνώριση στην Ελλάδα αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, και παρέχουμε νομική συνδρομή κατά το στάδιο της είσπραξης οφειλών.

Επίσης, έχουμε αποκτήσει ιδιαίτερη εξειδίκευση στην εκπροσώπηση πελατών σε εργατικές διαφορές ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (στο πλαίσιο διαφορών από συλλογικές διαπραγματεύσεις) και Δικαστηρίων κάθε βαθμού. Στο πλαίσιο αυτό, το γραφείο μας καλείται συχνά να εκπροσωπήσει εργοδότες σε αγωγές σχετικές με την ακυρότητα απολύσεων, εργατικά ατυχήματα, απαιτήσεις δεδουλευμένων αποδοχών κλπ.